WYKAZ DZIAŁÓW BIBLIOTEKI (WG UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ)

 

 

kierunek LINGWISTYKA STOSOWANA

 

Zbiory w języku angielskim          811.111

   

0/9(03)=111

Encyklopedie w języku angielskim

1=111

Filozofia

159.9=111

Psychologia

2=111

Religia. Teologia

3=111

Nauki społeczne. Prawo

372.881.111.1

Nauczanie języka angielskiego

M - metodyka

MPT - materiały praktyczne i testowe

U - umiejętności językowe / gramatyka / słownictwo / wymowa

R - rozwój nauczyciela

J - język

N - nauczanie dzieci

T - teoria uczenia się i nauczania

39=111

Etnografia. Zwyczaje

6=111

Medycyna. Nauki techniczne

7=111

Sztuka. Rozrywki

81=111

Językoznawstwo

81’374=111

Słowniki języka angielskiego

811.111’24

Praktyczna znajomość języka angielskiego

81’25=111

Translatoryka

811.111’36

Gramatyka języka angielskiego

811.111(07)

Podręczniki do nauki języka angielskiego

FCE

CAE

CPE

SP - szkoła podstawowa

G - gimnazjum

M - matura

M/D - młodzież/dorośli

82.0=111

Teoria literatury angielskiej

82-82=111

Antologie w języku angielskim

82-93=111

Literatura dziecięca w języku angielskim

821=111

Literatura w języku angielskim

821.111

Literatura angielska i amerykańska

821.111(091)=111

Historia literatury angielskiej

821.111(73)(091)=111

Historia literatury amerykańskiej

91=111

Geografia

929=111

Biografie

93/94=111

Historia

 

Zbiory w języku francuskim          811.133.1

   

0/9(03)=133.1

Encyklopedie w języku francuskim

1=133.1

Filozofia

159.9=133.1

Psychologia

2=133.1

Religia. Teologia

3=133.1

Nauki społeczne. Prawo

37=133.1

Pedagogika. Wychowanie

372.881.113.31

Nauczanie języka francuskiego

39=133.1

Etnografia. Zwyczaje

5=133.1

Matematyka i Nauki przyrodnicze

6=133.1

Medycyna. Nauki techniczne

7=133.1

Sztuka. Rozrywki

81=133.1

Językoznawstwo

81’374=133.1

Słowniki języka francuskiego

811.133.1’24

Praktyczna znajomość języka francuskiego

811.133.1’36

Gramatyka języka francuskiego

811.133.1’38

Stylistyka ogólna

811.133.1’42

Analiza mowy

811.133.1(07)

Podręczniki do nauki języka francuskiego

82.0=133.1

Teoria literatury francuskiej

82-82=133.1

Antologie w języku francuskim

82-93=133.1

Literatura dziecięca w języku francuskim

821=133.1

Literatura w języku francuskim

821.133.1

Literatura francuska

821.133.1(71)

Literatura kanadyjska w języku francuskim

821.133.1(493)

Literatura belgijska w języku francuskim

821.133.1(091)

Historia literatury francuskiej

821.133.1(091)A/Z

Historia literatury francuskiej - pisarze

91=133.1

Geografia

929=133.1

Biografie

93/94=133.1

Historia

 

Zbiory w języku hiszpańskim       821.134.2

   

0/9(03)=134.1

Encyklopedie w języku hiszpańskim

372.881.134.2

Nauczanie języka hiszpańskiego

39=134.2

Etnografia. Zwyczaje

7=134.2

Sztuka. Rozrywki

81=134.2

Językoznawstwo

81’374=134.2

Słowniki języka hiszpańskiego

811.134.2’24

Praktyczna znajomość języka hiszpańskiego

811.134.2’36

Gramatyka języka hiszpańskiego

811.134.2(07)

Podręczniki do nauki języka hiszpańskiego

821.134.2

Literatura hiszpańska

821.134.2(091)

Historia literatury hiszpańskiej

91=134.2

Geografia

 

Zbiory w języku niemieckim         821.112.2

   

0/9(03)=112.2

Encyklopedie w języku niemieckim

159.9=112.2

Psychologia

2=112.2

Religia. Teologia

3=112.2

Nauki społeczne. Prawo

372.881.112.2

Nauczanie języka niemieckiego

39=112.2

Etnografia. Zwyczaje

7=112.2

Sztuka. Rozrywki

81=112.2

Językoznawstwo

81’374=112.2

Słowniki języka niemieckiego

811.112.2’24

Praktyczna znajomość języka niemieckiego

811.112.2’36

Gramatyka języka niemieckiego

811.112.2(07)

Podręczniki do nauki języka niemieckiego

82.0=112.2

Teoria literatury niemieckiej

82-82=112.2

Antologie w języku niemieckim

82-93=112.2

Literatura dziecięca w języku niemieckim

821=112.2

Literatura w języku niemieckim

821.112.2

Literatura niemiecka

821.112.2(091)

Historia literatury niemieckiej

91=112.2

Geografia

929=112.2

Biografie

93/94=112.2

Historia

 

Zbiory w języku polskim         811.162.1

   

0=162.1

Dział ogólny

1=162.1

Filozofia

159.9=162.1

Psychologia

2=162.1

Religia. Teologia

3=162.1

Nauki społeczne. Prawo

37=162.1

Pedagogika. Wychowanie

37.014.3=162.1

Reforma oświaty

372.881.1=162.1

Nauczanie języków

39=162.1

Etnografia. Zwyczaje

81=162.1

Językoznawstwo

81’25=162.1

Translatoryka

811.162.1(07)=162.1

Podręczniki do nauki języka polskiego

82.0=162.1

Teoria literatury

821=162.1

Literatura w języku polskim

929=162.1

Biografie. Heraldyka

93/94=162.1

Historia

 

Zbiory w języku włoskim         821.131.1

   

0/9(03)=131.1

Encyklopedie w języku włoskim

159.9=131.1

Psychologia

2=131.1

Religia. Teologia

3=131.1

Nauki społeczne. Prawo

37=131.1

Pedagogika. Wychowanie

372.881.131.1

Nauczanie języka włoskiego

39=131.1

Etnografia. Zwyczaje

6=131.1

Medycyna. Nauki techniczne

7=131.1

Sztuka. Rozrywki

81=131.1

Językoznawstwo

81’374=131.1

Słowniki języka włoskiego

811.131.1’24

Praktyczna znajomość języka włoskiego

811.131.1’36

Gramatyka języka włoskiego

811.131.1(07)

Podręczniki do nauki języka włoskiego

82.0

Teoria literatury włoskiej

82-82=131.1

Antologie w języku włoskim

82-93=131.1

Literatura dziecięca w języku włoskim

821=131.1

Literatura w języku włoskim

821.131.1

Literatura włoska

821.131.1(091)

Historia literatury włoskiej

91=131.1

Geografia

93/94=131.1

Historia

kierunek PEDAGOGIKA

   

0

Dział ogólny. Encyklopedie. Leksykony.

Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym lub obejmujące kilka dziedzin.

Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo

1

Filozofia

159.9

Psychologia

159.9-055.5

Psychologia rodziny

159.922

Psychologia rozwojowa

159.922.7/8

Psychologia dzieci i młodzieży

159.9:616

Psychologia kliniczna

17

Etyka. Moralność. Filozofia praktyczna

2

Religia. Teologia

316

Socjologia. Psychologia społeczna

33

Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

343.85

Zapobieganie przestępczości. Profilaktyka kryminalna

347

Prawo cywilne

351.761

Zwalczanie alkoholizmu. Zwalczanie narkomanii. Zwalczanie palenia tytoniu

364

Opieka społeczna

37

Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu

37.012

Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna

37.013.82

Pedagogika specjalna

37.016:004

Nauczanie informatyki

37.016:5

Nauczanie przyrody

37.016:51

Nauczanie matematyki

37.016:613

Nauczanie edukacji zdrowotnej

37.016:62

Nauczanie techniki

37.016:7

Nauczanie sztuki

37.016:78

Nauczanie muzyki

37.016:796

Nauczanie wychowania fizycznego

37.016:81

Nauczanie języków

37.016:811.162.1

Nauczanie języka polskiego

37.016:94

Nauczanie historii

37.064.2

Godzina wychowawcza

37.091.3

Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna

373.2

Wychowanie przedszkolne

373.3.046-021.64

Nauczanie początkowe (I-III)

376

Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Nauczanie (rewalidacja) osób upośledzonych umysłowo

376-056.26

Nauczanie osób fizycznie upośledzonych (niepełnosprawnych fizycznie)

376-056.262

Nauczanie (rewalidacja) osób niewidomych niedowidzących

376-056.263

Nauczanie (rewalidacja) osób głuchych i głuchoniemych

376-056.264

Nauczanie (rewalidacja) osób z zaburzeniami mowy

376-058.53

Nauczanie osób z trudnością adaptacji (niedostosowanych społecznie). Resocjalizacja

61

Medycyna. Anatomia. Fizjologia

612.78

Głos. Mowa

612.82

Mózg. Ośrodki mózgowe

613

Higiena ogólna i osobista

614

Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

615.837:78

Muzykoterapia

615.85

Różne inne metody leczenia. Psychoterapia

615.851:028

Biblioterapia

615.851:7

Arteterapia

616

Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna. Choroby dziecięce. Pediatria

616.89

Psychiatria. Choroby psychiczne. Psychopatologia

792.077

Teatr amatorski

793/794

Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry towarzyskie stołowe. Gry i zabawy na wolnym powietrzu

81’374

Słowniki

811.162.1

Język polski

821.162.1

Literatura polska

© Copyright 2021 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - BIBLIOTEKA. All Rights Reserved.