WYKAZ DZIAŁÓW BIBLIOTEKI

(WG UNIWERSALNEJ KLASYFIKACJI DZIESIĘTNEJ)

 

0

 

Dział ogólny. Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne o zakresie ogólnym lub obejmujące kilka dziedzin. Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo

1

 

Filozofia

159.9

 

Psychologia

159.9-055.5

 

Psychologia rodziny

159.922

 

Psychologia rozwojowa

159.922.7/8

 

Psychologia dzieci i młodzieży

159.9:616

 

Psychologia kliniczna

17

 

Etyka. Moralność. Filozofia praktyczna

2

 

Religia. Teologia

316

 

Socjologia. Psychologia społeczna

33

 

Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia

343.85

 

Zapobieganie przestępczości. Profilaktyka kryminalna

347

 

Prawo cywilne

351.761

 

Zwalczanie alkoholizmu. Zwalczanie narkomanii. Zwalczanie palenia tytoniu

364

 

Opieka społeczna

37

 

Oświata. Pedagogika. Wychowanie. Szkolnictwo. Wykorzystywanie wolnego czasu

37.012

 

Metody badań pedagogicznych. Obserwacja pedagogiczna

37.013.82

 

Pedagogika specjalna

37.016:004

 

Nauczanie informatyki

37.016:5

 

Nauczanie przyrody

37.016:51

 

Nauczanie matematyki

37.016:613

 

Nauczanie edukacji zdrowotnej

37.016:62

 

Nauczanie techniki

37.016:7

 

Nauczanie sztuki

37.016:78

 

Nauczanie muzyki

37.016:796

 

Nauczanie wychowania fizycznego

37.016:81

 

Nauczanie języków

37.016:811.162.1

 

Nauczanie języka polskiego

37.016:94

 

Nauczanie historii

37.064.2

 

             Godzina wychowawcza

37.091.3

 

Ogólne zagadnienia metodyki nauczania. Dydaktyka ogólna Metody i formy nauczania. Formy nabywania wykształcenia

373.2

 

Wychowanie przedszkolne

373.3.046-021.64

 

Nauczanie początkowe (I-III)

376

 

Wychowanie, kształcenie i nauczanie specjalnych kategorii osób. Szkolnictwo specjalne. Nauczanie (rewalidacja) osób upośledzonych umysłowo

376-056.26

 

Nauczanie osób fizycznie upośledzonych (niepełnosprawnych fizycznie)

376-056.262

 

Nauczanie (rewalidacja) osób niewidomych i niedowidzących

376-056.263

 

Nauczanie (rewalidacja) osób głuchych i głuchoniemych

376-056.264

 

Nauczanie (rewalidacja) osób z zaburzeniami mowy

376-058.53

 

Nauczanie osób z trudnością adaptacji (niedostosowanych społecznie). Resocjalizacja

61

 

Medycyna. Anatomia. Fizjologia

612.78

 

Głos. Mowa

612.82

 

Mózg. Ośrodki mózgowe

613

 

Higiena ogólna i osobista

614

 

Zdrowie i bezpieczeństwo publiczne

615.837:78

 

Muzykoterapia

615.85

 

Różne inne metody leczenia. Psychoterapia

615.851:028

 

Biblioterapia

615.851:7

 

Arteterapia

616

 

Choroby. Patologia. Medycyna kliniczna. Choroby dziecięce. Pediatria

616.89

 

Psychiatria. Choroby psychiczne. Psychopatologia

792.077

 

Teatr amatorski

793/794

 

Rozrywki towarzyskie. Zabawy. Gry towarzyskie stołowe. Gry i zabawy na wolnym powietrzu

81’374

 

Słowniki

811.162.1

 

Język polski

821.162.1

 

Literatura polska

 

© Copyright 2020 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - BIBLIOTEKA. All Rights Reserved.