IBUK Libra

Zapraszam do korzystania z platformy książek elektronicznych IBUK Libra

Aktualna oferta, dedykowana studentom Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją,

obejmuje książki z zakresu języków obcych, pedagogiki i psychologii.

IBUK Libra

Zapraszam do korzystania z platformy książek elektronicznych IBUK Libra

  1. Coaching, mentoring, tutoring – wyzwania dla edukacji XXI wieku. Red. J. Nowosielska, D. Bartnicka. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, 2016
  2. Doświadczanie niepełnosprawności i choroby przewlekłej w perspektywie jednostki i rodziny. Red. W. Wójcik, J. Golonka-Legut, A. Wąsiński. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie, 2016
  3. Gładyszewska-Cylulko J.: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełno sprawnościami. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017
  4. Głodkowska J.: Dydaktyka specjalna. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
  5. Jerzak M.: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe dzieci a szkolna rzeczywistość. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
  6. Jung C., Pörtl D.: Człowiek i pies : o głaskaniu, stresie i oksytocynie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
  7. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013
  8. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013
  9. Pawelek K.: Zachowania ryzykowne współczesnej młodzieży szkolnej u progu adolescencji. {Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017
  10. Społeczeństwo włączające a komunikacja. Red. J. J. Błeszyński, D. Baczała. Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2017

 

Subskrypcja jest ważna do 31 stycznia 2019 r.

 

© Copyright 2020 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - BIBLIOTEKA. All Rights Reserved.