IBUK Libra 2020

Zapraszam do korzystania z platformy książek elektronicznych IBUK Libra

Aktualna oferta, dedykowana studentom Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją,

obejmuje książki z zakresu języków obcych, pedagogiki i psychologii.

OPIS BIBLIOGRAFICZNY W BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

Norma

PN-ISO 690:2012 Informacja i dokumentacja - Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji

Norma nie narzuca określonego sposobu tworzenia bibliografii załącznikowej. Prezentowane opracowanie jest tylko propozycją Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją w tym zakresie (przy redagowaniu pracy dyplomowej - licencjackiej/magisterskiej na kierunku Pedagogika). Więcej informacji na ten temat znajduje się Tutaj 

Proszę zwrócić uwagę na różne możliwości i formy zapisy bibliograficznego dokumentu (format cytowania) na przykładzie książki pod red. Danuty Szeligiewicz-Urban, Barbary Grzyb, Gabrieli Kowalskiej pt.: Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wyzwania pedagogów 

Klikając znak cudzysłowu w lewym menu pojawia się tabela zawierająca różne formaty cytowań:

APA

(2015). Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wyzwania pedagogów.

Chicago

2015. Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wyzwania pedagogów.

MLA

Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wyzwania pedagogów (2015)

BibTeX

@book {book2015 title = "Teoria i praktyka wsparcia rodziny dziecka z niepełnosprawnością. Wyzwania pedagogów" authors = "" year = "2015" }

Przykład pochodzi ze strony Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN)

PRZYPISY

            Prawidłowe przygotowanie przypisów i bibliografii załącznikowej to ważny element każdej pracy pisemnej, pretendującej do określenia jej jako „naukowej”. W tym także pracy licencjackiej i magisterskiej.
            Zadaniem przypisów jest uściślenie pewnych zawartych w tekście głównym informacji oraz ułatwienie zrozumienia treści i rozszerzenie omawianej problematyki. W związku z tym przypisy powinny być staranne i precyzyjne, aby  jednoznacznie odsyłały do odpowiednich pozycji bibliograficznych, konkretnych autorów i właściwych interpretacji.          

© Copyright 2021 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - BIBLIOTEKA. All Rights Reserved.