INSTYTUT BADAŃ NAD EDUKACJĄ I KOMUNIKACJĄ

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA PRAC DYPLOMOWYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Biblioteka Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją gromadzi i przechowuje oraz udostępnia prace dyplomowe studentów (zgodnie ze złożonym przez autora oświadczeniem wyrażenia zgody na udostępnienie).
 2. Prace dyplomowe stanowią zbiór o ograniczonym dostępie z uwagi na ich szczególną wartość.
 3. Zapoznanie się z tytułami prac dyplomowych umożliwia Wykaz tytułów prac dyplomowych (kierunek: Pedagogika) oraz Katalog prac dyplomowych (kierunek: Filologia).

II. WARUNKI UDOSTĘPNIANIA PRAC DYPLOMOWYCH

§ 2

 1. Prawo do wglądu do prac dyplomowych mają:
  • wykładowcy Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją,
  • studenci Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją za zgodą kierującego pracą,
  • użytkownicy, którzy na pisemny wniosek, uzyskali zgodę Dyrektora Instytutu Badań nad Edukacją i Komunikacją.
 2. Prace dyplomowe udostępniane są prezencyjnie pod stałym nadzorem pracownika biblioteki.
 3. Kierujący pracą ma możliwość wypożyczenia na zewnątrz wybranych prac dyplomowych do zaprezentowania ich studentom w ramach prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 4. Nie można w żaden sposób kopiować udostępnionych prac dyplomowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu ewidencyjnego i podania tytułów oraz sygnatur udostępnionych mu prac dyplomowych.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIONE PRACE DYPLOMOWE

§ 3

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione mu prace dyplomowe.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzeganie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku, U. z 2018 r. poz. 631 i Dz. U. z 2018 r. poz. 1293.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 4

      Użytkownik korzystający z prac dyplomowych zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

§ 5

      Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować ograniczenie lub pozbawienie prawa do korzystania z prac dyplomowych.

© Copyright 2022 Instytut Badań nad Edukacją i Komunikacją - BIBLIOTEKA. All Rights Reserved.